สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สกลฯ ผู้ว่าลงพื้นที่สำรวจต้นยางยักษ์

สกลฯ ผู้ว่าลงพื้นที่สำรวจต้นยางยักษ์พร้อมหนุนเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรักษ์

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2553 นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำคณะลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ยางยักษ์ ณ บริเวณหมู่บ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ประกอบด้วย นายไกรราศ แก้วดี ปลัดจังหวัดสกลนคร นายประสาท ตรงศิริ และนายจักรพงษ์ ตรงศิริ ทั้งนี้ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวถึงต้นยางยักษ์ บ้านดงหลวงนี้ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร มีอายุกว่า 300 ปี ลักษณะสูงใหญ่ 5-6 คน โอบ วัดความยาวรอบต้นกว่า 8 เมตร ซึ่งกำเนิดมีมาก่อนจะตั้งหมู่บ้านด้วยซ้ำ เป็นต้นยางที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อให้เป็นประวัติ ศาสตร์ว่าจังหวัดสกลนครมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งนี้ทางด้านหน่วยงานองค์กรเอกชน ได้มีการรักษาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันร่วมกว่า 20 ปี โดยทางสโมสรโรตารี่จังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ทำการซื้อ จากหมู่บ้าน เพื่ออนุรักษ์ห่วงแหนไว้เป็นมรดกของจังหวัด รวมถึงแผ่นดินกล่าวคือเป็นของพี่น้องคนไทยทั้งชาติ สำหรับการมาดูในวันนี้ก็เห็นสภาพ ที่พบว่าบางกิ่งเริ่มทรุดโทรมและโดนลมพายุพัดหักเสียหาย ดังนั้นทางจังหวัดและทุกฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อรักษาสภาพของต้นไม้ดังกล่าว ตลอดจนต้นไม้ใหญ่ที่มีอีกหลายต้นในบริเวณหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงการรักษาธรรมชาติป่าเขา ต้นไม้ แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครยังเชื่ออีกว่า พ่อแม่พี่น้องที่ผ่านไปมาและพบเห็นต้นไม้ยางยักษ์ดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการ เป็นเมืองที่เก่าแก่ การสมัครสมานกันของคนในชุมชนในการดูแลรักษา นอกจากนี้ต้นไม้นี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ลูกหลาน เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติ ท้ายสุดผู้ว่าฯ ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสกับต้นไม้ยักษ์ นี้ได้ ที่ บ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองจังหวัดสกลนครเพียง 8 กม. เท่านั้น โดยใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 10 นาที

ที่มา http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=96005

view